Rozvíjame to veľké, čo drieme v malom človeku

Tento rok sme sa zapojili do grantového programu Nadácie Volkswagen – Podpora krízových centier. S veľkou radosťou sme obdržali správu, že náš projekt bol schválený, vďaka čomu sme mohli počas celého roka realizovať viaceré aktivity s deťmi. Projekt sme realizovali od októbra 2021 do augusta 2022. 

Cieľom našich aktivít, ktoré sme chceli vďaka projektu rozvíjať bolo podporiť terapeutické, vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre deti v našom CDR a tak rozvíjať ich osobné talenty.

Veľkým prínosom pre deti bola hippoterapia, ktorú pravidelne absolvovali. Počas zimných mesiacov mali deti možnosť zdokonaliť sa v lyžovaní počas viacerých jednodňových lyžiarskych výcvikov. V lete sme im vďaka podpore Nadácie VW umožnili plavecký výcvik, kolobežkovanie na nových kolobežkách i udržiavanie kondície na trampolíne.

Najväčším zážitkom pre deti bola účasť na letnom poznávacom pobyte v Zuberci, ktoré sa uskutočnilo v auguste 2022. Motívom tohto pobytu bolo spoznanie Západných Tatier. Počas túr objavili ticho, pokoj, rozmanitú krásu. Spoznávali prírodu a jej význam aj z pohybovej stránky a jej priaznivého vplyvu na ľudské telo, ľudské zmysly a emócie, ako aj prekonávanie svojich limitov. Spoločne prežitý pobyt ich naučil jeden druhému pomáhať a jeden druhého prijímať.
Celý letný pobyt z vďačnosti za všetky zážitky, dobroty, ale najmä prajnosť a vľúdnosť všetkých ľudí ukončili účasťou na sv. omši vo farskom kostole o 18.30 hod. v Spišskej Novej Vsi. Deti v tento večer zaspávali s peknými a bohatými spomienkami na spoločne prežité chvíle v Západných Tatrách.

Nadácii Volkswagen Slovakia za poskytnutú pomoc v mene detí i zamestnancov ĎAKUJEME.