Nadácia SPP – projekt OPORA 2022

V Centre pre deti a rodiny ALŽBETKA, n. o. sa venujeme deťom v rôznom veku. V predchádzajúcom polroku sme realizovali projekt, ktorý bol zameraný na prípravu na osamostatnenie 17-ročnej Sáry. Počas projektu Sára rozširovala svoje teoretické i praktické zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti, v zabezpečení a príprave stravy so zameraním na jej pestrosť a dostupnosť lokálnych surovín. Novou, doteraz nepoznanou oblasťou, bolo využitie odpadu jeho kompostovaním a následným použitím v ďalšom  vegetačnom období. Sára sa naučila zložiť záhradný záhon,  sadiť a pestovať  drobné ovocie, bylinky, zeleninu.  Tieto zručnosti jej môžu pomôcť pri zabezpečení si obživy v budúcnosti, ale aj v profesijnom živote, keďže chce pracovať ako kuchárka. Prajeme jej, aby sa jej podarilo sny premeniť na skutočnosť.

Aktivity projektu budeme realizovať aj po ukončení projektu

Za podporu pri realizovaní tohto projektu ďakujeme Nadácii  SPP, ktorá nám prispela na nákup záhradného náradia a rastlín.