Všetkým našim sponzorom, dobrodincom a poskytovateľom finančných príspevkov
zo srdca ĎAKUJEME!

 
 • MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
 • Poskytovanie finančného príspevku na výkon opatrení SPODaSK v CDR
 • Dotácia na “mimoriadne odmeny“ pre zamestnancov v prvej línii boja proti Covid-19 
 • Osobné ochranné pracovné pomôcky a podpora na výživové doplnky v čase pandémie COVID – 19
 
 • ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
 • UPSVAR Spišská Nová Ves – Operačný program Ľudské zdroje; Dobrovoľníci 
 • KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA
 • Personálne zdroje
 • Pravidelné dofinancovanie nákladov na prevádzku ALŽBETKA, n. o.
 • Financie na pravidelnú rekonštrukciu budovy n. o.
 • Dotácia na plynofikáciu budovy ALŽBETKA, n. o. (2019)
 
 • Nadácia PRE DETI SLOVENSKA – HODINA DEŤOM
 • Projekt Cesta k lepšej budúcnosti na zlepšenie podmienok života a zvýšenie telesnej, intelektuálnej a sociálno-emocionálnej úrovne detí  v CDR (2020)
 • Projektový zámer Svetlo v mojom živote v rámci grantového programu Hodina deťom 
 
 • Nadácia ORANGE v spolupráci s CENTROM PRE FILANTROPIU, n. o.:
 • Projekt S láskou a obetou si pomáhame navzájom (2020)
 • Podporené projekty Darujte Vianoce: Vianočné prekvapenie pre rodinu, Vianočná idylka pre súrodencov, Prekvapenie pre Sáru, Martinka plná očakávania, Vianočné prekvapenie pre Nicolu, Šťastné Vianoce pre Danielka, Vianoce s milovanými rodičmi, Darček pre Kevina
 • Nadácia VOLKSWAGEN
 • Projekt Život v plnosti v rámci grantového zámeru Podpora Krízových centier  (2022-2023)
 • Projekt – Rozvíjame to veľké, čo drieme v malom človeku (2021-2022)
 • Zamestnanecký projektový zámer s názvom Átrium Terezka (2020-2021)
 • Poskytnutie grantu na projekt My sme tu doma (2020)
 
 • LIDL Slovenská republika, v. o. s.
 • Projekt dlhodobej potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž v predajniach Lidl v Spišskej Novej Vsi Medza a Lidl Duklianska v Smižanoch
 •  KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
 • Dotácia na Projekt „Alžbetka“ – nákup športových potrieb pre deti CDR (2022)
 
 • AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. Bratislava
 • Darovanie zariadenia, nábytku, či výrobkov pre praktické využitie v našej charitatívnej činnosti
 • Poskytovanie dlhodobej pomoci, zbierok šatstva a iných pomôcok pre deti CDR
 • Vianočné darčeky deťom v CDR 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
 • Nadácia VEOLIA SLOVENSKO
 • Zamestnanecký grant – projektový zámer Moja nová rodina (2021)
 • Zamestnanecký grant – projektový zámer Zelená terasa (2019)

 

 • Nadácia SPP
 • Grantový program OPORA 2022
 • Grantový program OPORA 2021

 

 
 • Nadácia PONTIS (Tesco)
 • Projekt – Zelená oáza v našom náhradnom domove ALŽBETKA (2022-2023)

 

 •  Nadácia HODINA DEŤOM
 • Projekt – Cesta k lepšej budúcnosti (2020-2021)

 

 • Nadácia TATRA BANKY
 • Projekt Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID 19 (2020)
Fotografia1013

     

    ĎAKUJEME aj ďalším dobrodincom, zvlášť:

 • MINISTERSTVO OBRANY SR – živý vianočný stromček (2020, 2021, 2022, 2023)
 • eRKo – DOBRÁ NOVINA 2023 – Spišská diecéza, Spiš
 • SPIŠ MARKET, s. r. o., Spišská Nová Ves
 • VADAS THERMAL RESORT Štúrovo
 • MESTO Spišská Nová Ves
 • SPOLOČENSTVO JUDITA, Vrbov
 • LINDAB Slovakia, Jamník 
 • GYMNÁZIUM Javorová, Spišská Nová Ves
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nejedlého, Spišská Nová Ves – Darček pre ALŽBETKU
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA Levočská, Spišská Nová Ves – Darček pre ALŽBETKU
 • spišskonovoveský Nordic Eagles motoklub
 • ULTIMUV Spišská Nová Ves
 • INSA Spišská Nová Ves
 • farnosti SPIŠSKÁ NOVÁ VES, VYSOKÉ TATRY, PODOLÍNEC, TRSTENÁ, LETANOVCE, ZUBEREC, ŠTÚROVO, BANSKÁ BYSTRICA – STARÁ SÁSOVÁ
 • DM DROGERIE MARKT, s. r. o. Spišská Nová Ves 
 • Potravinová banka Slovenska
 • SCHWABIK – Drogéria
 • skauti 122. zboru anjelov strážnych Poprad – Vydrník
 • TESCO, Spišská Nová Ves
 • FIDELIA SERVICE, s. r. o., Bratislava
 • DXC Technology Slovakia, s. r. o., Bratislava
 • Darcovia, ktorí nám poukazujú 2 % podielu zaplatenej dane
 • Všetkým menovaným i nemenovaným darcom z úprimného srdca ďakujeme za každú morálnu, materiálnu i finančnú podporu.