Projekt Opora 2021

Martina je 18-ročné dievča, ktoré je umiestnené v našom centre už viac ako 2 roky. Okrem ostatných súrodencov tu žije aj so svojim synom, o ktorého sa snaží starať ako najlepšie vie, pričom jej pomáhajú aj vychovávateľky a iní zamestnanci. Spoločne sme sa zapojili do projektovej výzvy Nadácie SPP v grantovom programe Opora 2021. Projekt bol podporený sumou 315 €, použili sme ju najmä na nákup kuchynského vybavenia a pomôcok pre Martinu a jej syna. Realizáciou projektu sme prispeli k zvýšeniu kvality života klientky a jej syna, k podpore zručností a návykov. Aktivity smerovali k aktivizácii klientky a nácviku jej samostatnosti. 

Veríme, že aj týmto projektom sme prispeli k rozvoju klientky a k vytvoreniu krásneho a bezpečného puta medzi matkou a dieťaťom. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP. Ďakujeme 🙂